CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Chính sách bảo hành:

- Vé chỉ được dùng 1 lần duy nhất để qua cửa soát vé.

- Áp dụng 01 vé/ 01 người vào sân

- Vé đã mua không được đổi trả, hoàn huỷ

- Mọi trường hợp bảo hành, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để hoàn tất thủ tục:

+ Email: lienhe.shbdanangfc@gmail.com

+ Hotline: 0326095000

2. Quy trình bảo hành

Thông tin vé điện tử đều được Ban quản trị kiểm duyệt thông tin trước đó. Nếu vé điện tử không đúng như đã mô tả, thì khách hàng có quyền phản ánh lại với Ban quản trị.

- Bước 1: Thành viên/ khách hàng gửi phản ánh đến Ban quản trị thông qua:

+ Email: lienhe.shbdanangfc@gmail.com

+ Hotline: 0326095000

- Bước 2: Ban quản trị tiếp nhận thông tin phản ánh.

- Bước 3: Ban quản trị xác thực thông tin:

+ Nếu đúng như nội dung phản ánh, Ban quản trị sẽ cấp lại vé cho khách hàng.

+ Nếu nội dung phản ảnh không chính xác, Ban quản trị sẽ hồi đáp (kèm sự giải thích) đến khách hàng đã phản ánh, thông qua:

+ Email: lienhe.shbdanangfc@gmail.com

+ Hotline: 0326095000